Giỏ hàng

Châu Thành hợp tác sản xuất với Tập đoàn Quế Lâm

Ngày 09/7, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức Lễ ký kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh; Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Trương Văn Biết dự lễ.

UBND huyện Châu Thành hợp tác sản xuất với Tập đoàn Quế Lâm


Nội dung chương trình hợp tác giữa UBND huyện Châu Thành và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm là xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện; hợp tác đào tạo, tập huấn về nông nghiệp hữu cơ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; hợp tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm hữu cơ của địa phương với các tỉnh và quốc tế; thành lập chuỗi chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, trên cơ sở vùng sản xuất nông nghiệp đã có quy hoạch, hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với cây thanh long giai đoạn 2018 - 2020 với 2 loại hình: Mô hình sản xuất hữu cơ 100% và mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ.

Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa UBND huyện và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm là cơ sở pháp lý để hai bên hợp tác xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh cho rằng đây là điều kiện, cơ hội để huyện hoàn thành đề án sản xuất 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao, mà mục tiêu hướng đến là xây dựng thành công thương hiệu thanh long hữu cơ./.

Nguồn: Minh Trực  - baolongan.vn

Từ khóa

Đối tác của chúng tôi