Giỏ hàng

Lễ bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty CP Phân phối Gia Cát tháng 09/2018

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển, ngày 15/09/2018 Công ty Cổ phần Phân Phối Gia Cát đã trân trọng tổ chức buổi lễ bổ nhiệm cho 8 cán bộ quản lý.

Tham dự lễ bổ nhiệm, có sự hiện diện của:

+  Ông Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phân phối Gia Cát

+  Ông Đặng Quang Tý     – Thành viên HĐQT Công ty CP phân phối Gia Cát

+  Ông Nguyễn Văn Tài     – Tổng giám đốc Công ty CP phân phối Gia Cát

Và toàn thể nhân viên công ty Cổ phần Phân phối Gia Cát.

Chủ tịch HĐQT  và TGĐ trao quyết định bổ nhiệm Quyền Giám đốc Kinh doanh khối Hành chính – Sự nghiệp và hoa chúc mừng cho ông Chềnh Hếnh Phu

 Chủ tịch HĐQT và TGĐ trao quyết định bổ nhiệm Quyền Giám đốc Kinh doanh khối Trường học và hoa chúc mừng cho bà Hoàng Thị Bích Thủy

Chủ tịch HĐQT và TGĐ trao quyết định bổ nhiệm Quyền Giám đốc Kinh doanh khối Doanh nghiệp và hoa chúc mừng cho ông Lê Xuân Chương

Chủ tịch HĐQT và TGĐ trao quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng kinh doanh khối Đại lý và hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Hải Triều

 Chủ tịch HĐQT và TGĐ trao quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kế toán và hoa chúc mừng cho bà Ngô Thị Hằng

 Chủ tịch HĐQT và TGĐ trao quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Hỗ trợ bán hàng và hoa chúc mừng cho bà Đinh Thị Mỹ Duyên

Chủ tịch HĐQT và TGĐ trao quyết định bổ nhiệm Phó phòng Kho vận và hoa chúc mừng cho ông Huỳnh Nhựt Tâm 

Chủ tịch HĐQT và TGĐ trao quyết định bổ nhiệm Quyền Phó phòng Kho vận và hoa chúc mừng cho ông Trần Hoài Thương

Chủ tịch HĐQT và TGĐ Công ty Cổ phần Phân Phối Gia Cát cùng các nhân sự được bổ nhiệm chụp hình lưu giữ những khoảnh khác ý nghĩa của buổi lễ bổ nhiệm

Sự kiện bổ nhiệm cán bộ quản lý đánh dấu bước phát triển mới của Công ty CP Phân Phối Gia Cát nói riêng và Gia Cát Group nói chung để thực hiện sứ mệnh cung cấp thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Trách nhiệm của người quản lý Gia Cát phải thấm nhuần văn hóa 3T “Tâm – Trí – Tín” để dẫn dắt đội ngũ nhân viên luôn tận tâm, tận lực trong công việc với hàm lượng tri thức cao để mang đến cho khách hàng, đối tác sự tin cậy và hài lòng trên nguyên tắc Win – Win – Win.

Từ khóa

Đối tác của chúng tôi